FINANČNÍ KONFERENCE 1. ročník 2020

Pořádám FINANČNÍ KONFERENCI - Finanční řízení jako nástroj konkurenční výhody malých a středněvelkých firem. 

Zpět na blog