Ochrana osobních údajů

HODINOVÝ FINANČNÍ ŘEDITEL s.r.o., IČO 06805744, DIČ CZ06805744, společnost je zapsána pod spisovou značkou C 73366 u Krajského soudu v Ostravě (dále jen HOFIRE),

zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je v souladu s národní i evropskou legislativou. HOFIRE konkrétně zpracovává osobní údaje uvedené na registračním formuláři (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo atd.) pro účely nabídky služeb či akcí pořádaných HOFIRE. Tyto údaje bude HOFIRE zpracovávat po dobu 3 let. Účelem zpracování osobních údajů se rozumí např. nabídka služeb či akcí pořádaných HOFIRE, a to i prostřednictvím služeb elektronické komunikace, analýzy, s cílem nabídnout Vám služby přizpůsobené oblasti Vašeho zájmu. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky k tomu pověřenými osobami. Podpisem souhlasu prohlašujete, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a poskytnuty dobrovolně. Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to elektronicky na e-mail ludek.blahut@hofire.cz nebo písemnou formou na adresu sídla HOFIRE. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení HOFIRE. Vezměte, prosím, na vědomí, že dále máte právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, právo k doplnění či opravě nebo výmazu svých osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinnosti souvisejících se zpracováním osobních údaje se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.