Pravidla užití

Obecná ustanovení

1. Provozovatelem a majitelem internetových stránek www.hofire.cz je HODINOVÝ FINANČNÍ ŘEDITEL s.r.o., IČO 06805744, DIČ CZ06805744, společnost je zapsána pod spisovou značkou C 73366 u Krajského soudu v Ostravě (dále jen web).

2. Prohlížením či jiným užitím vyjadřuje návštěvník webu souhlas s těmito pravidly.

3. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání webu (dále jen pravidla). Web je bezplatně a veřejně přístupný a jeho užívání se řídí těmito pravidly.

Autorská práva

1. Provozovatel prohlašuje, že  mu dle zákona č. 121/2000 sb., autorský zákon náleží veškerá práva vyplývající z licence k obsahu webu, včetně textu, designu a grafiky. Ochranné známky, obchodní označení, grafické prvky, obrázky, fotografie a design tvoří duševní vlastnictví provozovatele a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být nikterak využívány.

2. Návštěvník bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Návštěvník není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do jeho obsahu.

Způsob používání

1. Návštěvník webu se zavazuje, že se při jeho používání bude řídit předpisy platnými na území České republiky a těmito pravidly a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele.

2. Návštěvník se zavazuje, že nebude nijak zasahovat do webu, nebude nijak využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv.

Závěrečná ustanovení

1. Obsah webu má informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na webu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním webu.

2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek patřících třetím subjektům, na které web odkazuje.

3. Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto podmínky, přičemž jejich aktuální znění vždy zveřejnění prostřednictvím tohoto webu.

V Ostravě dne 28.3. 2019

Obecná ustanovení

1. Provozovatelem a majitelem internetových stránek www.hofire.cz je HODINOVÝ FINANČNÍ ŘEDITEL s.r.o., IČO 06805744, DIČ CZ06805744, společnost je zapsána pod spisovou značkou C 73366 u Krajského soudu v Ostravě (dále jen web).

2. Prohlížením či jiným užitím vyjadřuje návštěvník webu souhlas s těmito pravidly.

3. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání webu (dále jen pravidla). Web je bezplatně a veřejně přístupný a jeho užívání se řídí těmito pravidly.

Autorská práva

1. Provozovatel prohlašuje, že  mu dle zákona č. 121/2000 sb., autorský zákon náleží veškerá práva vyplývající z licence k obsahu webu, včetně textu, designu a grafiky. Ochranné známky, obchodní označení, grafické prvky, obrázky, fotografie a design tvoří duševní vlastnictví provozovatele a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být nikterak využívány.

2. Návštěvník bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Návštěvník není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do jeho obsahu.

Způsob používání

1. Návštěvník webu se zavazuje, že se při jeho používání bude řídit předpisy platnými na území České republiky a těmito pravidly a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele.

2. Návštěvník se zavazuje, že nebude nijak zasahovat do webu, nebude nijak využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv.

Závěrečná ustanovení

1. Obsah webu má informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na webu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním webu.

2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek patřících třetím subjektům, na které web odkazuje.

3. Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto podmínky, přičemž jejich aktuální znění vždy zveřejnění prostřednictvím tohoto webu.

V Ostravě dne 28.3. 2019